Πατήστε για κλείσιμο

Ακανόνιστες Πλάκες Πηλίου, μεγάλες
Πατήστε για κλείσιμο!

Ακανόνιστες Πλάκες Πηλίου, μονόχρωμες
Πατήστε για κλείσιμο!

Ακανόνιστες Πλάκες Πηλίου, χρωματιστές
Πατήστε για κλείσιμο!

Ακανόνιστες Πλάκες Πηλίου, λεπτές, χρωματιστές (σκεπόπλακες)
Πατήστε για κλείσιμο!

Ακανόνιστες Πλάκες Πηλίου, λεπτές, μεγάλες (σκεπής)
Πατήστε για κλείσιμο!

Ακανόνιστες Πλάκες Πηλίου, μεγάλες, διάφορα χρώματα

Ακανόνιστες Πλάκες Πηλίου

 

Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση!