Πατήστε για κλείσιμο!

Πέτρες Πηλίου μεγάλες, Α και Β
Πατήστε για κλείσιμο!

Πέτρες Πηλίου Α (επένδυση)
Πατήστε για κλείσιμο!

Πέτρα Πηλίου, ακατέργαστη (φυσική) ή/και κομμένη
Πατήστε για κλείσιμο!

Πέτρα Πηλίου "στενάρι", κομμένη, φορτωμένη σε παλέτα
Πατήστε για κλείσιμο!

Πέτρα Πηλίου φιλέτο Α, σε παλέτα
Πατήστε για κλείσιμο!

Πέτρα Πηλίου, κομμένη ή σπασμένη ακατέργαστη (χτίσιμο, ξυλεπένδυση τοίχων)
Πέτρες χτισίματος - Πηλίου

Πέτρες χτισίματος - Συκής

Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση! Πατήστε για μεγέθυνση!